Strategiskt lyssnande : Så blir chefer, medarbetare och organisationer bättre på att lyssna

Strategiskt lyssnande : Så blir chefer, medarbetare och organisationer bättre på att lyssna