Bläddra

Strategiskt lyssnande : Så blir chefer, medarbetare och organisationer bättre på att lyssna

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management

Strategiskt lyssnande : Så blir chefer, medarbetare och organisationer bättre på att lyssna

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management

Att lyssna har många positiva effekter för organisationer. Lyssnandet ökar tilliten, engagemanget och arbetstillfredsställelsen. Trots den positiva påverkan och att organisationer har fler kommunikationskanaler än någonsin ägnas för lite tid åt att lyssna på kunder, medarbetare och andra viktiga intressenter.

Hur kan det vara så? Det enkla svaret är att det är svårt, men det är möjligt att bli bättre på det, både som organisation och som medarbetare. Organisationer behöver hantera lyssnandet som en strategisk fråga för att kunna utnyttja denna stora potential. Samtidigt som chefer och medarbetare behöver uppmärksammas på vikten av lyssnande och träna på det.

I boken får du svar på:

  • Varför är lyssnande viktigt?
  • Vilka hinder kan finnas för lyssnande?
  • Hur kan både medarbetare och organisationer bli bättre på att lyssna?
  • Hur kan organisationer utveckla förmågan att lyssna strategiskt?
  • Hur bygger man ett system för att förbättra organisationens strategiska lyssnande?

Boken vänder sig till organisationer som vill stärka relationen mellan medarbetare och chefer och till externa intressenter. Den är också lämplig som kurslitteratur inom företagsekonomi, personalvetenskap, sociologi, psykologi och medie- och kommunikationsvetenskap.

Om författarna

Anette Svingstedt är universitetslektor vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap vid Lunds universitet.

Mats Heide är professor vid Institutionen för strategisk kommunikation vid Lunds universitet.