Bläddra

Aktiekunskap

Köp här

Aktiekunskap

Köp här

Gleerups Aktiekunskap är en processorienterad bok som innehåller initierade faktaavsnitt, både kortare och längre uppgifter, samt intressanta och praktiska portföljfrågor. Du läser också reportage om personer som dagligen arbetar med aktier eller värdepapper. I slutet av boken finner du en ordlista som förklarar termer som används inom aktieområdet.

Gleerups Aktiekunskap kan användas på lite olika sätt. Är du ovan investerare läser du den steg för steg samtidigt som du investerar och förvaltar ett fiktivt kapital med hjälp av portföljhanteraren på den medföljande cd:n. Läroboken fungerar då som en coach på vägen där du lär av dina framgångar och misstag. Den som är lite mer van vid aktiehandel använder boken för bredvidläsning eller som uppslagsverk.

Boken kan användas i kurser om aktiekunskap på gymnasieskolan, vuxenutbildningen och kursverksamhet men även en aktieintresserad allmänhet har stort utbyte av boken. Gleerups Aktiekunskap kan med fördel användas som litteratur på fördjupningskurser i företagsekonomi, samhällskunskap och historia. Till boken hör en helt reviderad cd med bland annat studiehandledning, portföljhanterare, loggbok och aktuella länkar.

Ur Innehållet:
1 Vad är en aktie?
2 Att köpa och sälja aktier
3 Vad säger börssidorna?
4 Aktier - papper med gamla anor
5 Vad är aktien värd?
6 En internationell marknad
7 Vad påverkar aktiemarknaden?
8 Hur stiftas ett aktiebolag?
9 Börsintroduktion
10 Sprid riskerna med andra värdepapper
11 Fonder och fondförvaltning