Bläddra

av: Kristina Andersson, Kristina Nilsson

Kategorier: Familjepsykologi Funktionshinder: sociala aspekter Psykologi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Huruvida föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning (psykisk utvecklingsstörning) klarar av sitt föräldraskap har alltid ifrågasatts. Den här boken vill visa på vikten av relationen mellan föräldrar och barn när man ska ge hjälp och stöd till föräldrar med kognitiva brister. Forskning rörande barn och barns…
Köp här

Isbn: 9789175272351

Utgivningsår: 20190110

Utgivare: Atremi AB

Mediatyp: BC

av: Alexander Lundberg

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Grunden för mänsklig utveckling sker i relationer. Att leda och driva utveckling i komplexa förändringsmiljöer förutsätter väl fungerande relationer. Som ledare handlar det om relationen till dig själv och relationen till viktiga intressenter. Den värld vi lever i förändras snabbt och komplexiteten i våra utmaningar…
Köp här

Isbn: 9789177855330

Utgivningsår: 20190116

Utgivare: BoD

Mediatyp: BB

av: Johanna Ekdahl

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Äntligen kommer en modern bok om sex, som kombinerar kunskap om hur våra kroppar fungerar med sexlivets psykologi; vilka är egentligen gas- och bromspedalerna för sexuell lust? Med ett befriande fokus på fakta slår boken hål på myter kring skillnader mellan mäns och kvinnors lust, hur ofta som är normalt och vad som är…
Köp här

Isbn: 9789127824195

Utgivningsår: 20190608

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av: Elisabeth Salomonsson

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Personlighet och individuella skillnader handlar om att personligheten skiljer sig mellan individer. Under århundradena har det gjorts olika försök att ge svar på frågan – Vad är personlighet? Det finns ingen övergripande eller förklarande teori om personligheten. Istället har det genom åren uppstått flera olika…
Köp här

Isbn: 9789188931245

Utgivningsår: 20181221

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av: Malin Valsö, Frida Malmgren

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Den fysiska skolmiljön kan antingen främja lärande, arbetsro, trygghet och hälsa eller skapa en ohälsosam arbetsmiljö för elever och personal. Men hur ser då dagens lärmiljöer ut och hur kan vi skapa miljöer som är optimerade för lärande? Mot en bakgrund av skolbyggnadens och pedagogikens historia ges här en gedigen…
Köp här

Isbn: 9789144119236

Utgivningsår: 20190102

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Oskar Henrikson, Katarina Blom, Gustav Nilsson, Malin Valsö, Frida Johansson Metso, Tone Nordling, Siri Helle, Kristin Öster, Jennifer Amin

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Do you want to cure the egoists around you, create a positive working environment or save our planet from short-term thinking? It all begins with cooperation. How to Cure an Egoist is a concrete handbook with 101 research-based training tips for creating sustainable teams, workplaces and perhaps even societies. Learn…
Köp här

Isbn: 9789163996566

Utgivningsår: 20181207

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av: Hardy Olson

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
I den här boken presenteras tänkvärda idéer om oss människor och ett stort antal metoder som kan användas i praktiskt förändringsarbete, både med enskilda klienter och med par och familjer. Detta kombineras med ett förhållningssätt som kännetecknas av ödmjukhet, respekt och mångfald. Vidare förmedlas en…
Köp här

Isbn: 9789163995019

Utgivningsår: 20181219

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av: Jan Trost, Irene Levin

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Att förstå vardagen ger en grundläggande introduktion till symbolisk interaktionism som är en av de centrala teoribildningarna inom socialpsykologi. Teorin innebär bland annat att den sociala verkligheten ses som ständigt föränderlig. Författarna visar hur mänsklig interaktion sker med hjälp av inlärda symboler vilka…
Köp här

Isbn: 9789144117621

Utgivningsår: 20181228

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9781473669840

Utgivningsår: 20190307

Utgivare: Hodder & Stoughton, Hodder & stoughton

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9781473627048

Utgivningsår: 20190307

Utgivare: Hodder & Stoughton, Hodder & stoughton general division

Mediatyp: BC

av: Lisbet Duvringe, Mike Florette

Kategorier: Arbetspsykologi Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Psykologi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
De är svåra att upptäcka. Men de finns mitt ibland oss. På arbetsplatser, i vardagen, kanske till och med i hemmet. Hänsynslöst drar de fram, och skyr oftast inga medel för att få det de vill ha. Genom tiderna har psykopater använt sig av andra människor för att nå dit de vill. Men forskningen har framför allt…
Köp här

Isbn: 9788726013122

Utgivningsår: 20180503

Utgivare: Swann Audio

Mediatyp: AC

av: András Tilcsik, Chris Clearfield

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
A groundbreaking exploration of how complexity causes failure in business and life – and how to prevent it. An accidental overdose in a state-of-the-art hospital. The Post Office software that led to a multimillion-pound lawsuit. The mix-up at the 2017 Oscars Awards ceremony. An overcooked meal on holiday. At…
Köp här

Isbn: 9781786492265

Utgivningsår: 20190207

Utgivare: Atlantic

Mediatyp: BC

av: Charlan Nemeth

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
We like to get along, at home or in the workplace. We don’t want to hurt people or offend. Therefore, it is no surprise that numerous famous psychological experiments have proven that we don’t tend to go against authority or the majority view. Famous management gurus share the view that harmony,…
Köp här

Isbn: 9781786490261

Utgivningsår: 20190103

Utgivare: Atlantic

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9780141983769

Utgivningsår: 20180104

Utgivare: Penguin Books Ltd., Penguin books ltd

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9780143127741

Utgivningsår: 20150908

Utgivare: Random House USA

Mediatyp: BC

av: Brock Bastian

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
In Western culture, we have become addicted to positivity. We try to eradicate pain through medication and by insulating ourselves and our children from risk, even though we are the safest generation that ever lived, and often view difficulty as a personal failure. Yet in his research renowned social psychologist Brock…
Köp här

Isbn: 9780141982106

Utgivningsår: 20190131

Utgivare: Penguin

Mediatyp: BC

av: Björn Hedensjö

Kategorier: Hälsa, relationer och personlig utveckling Populärpsykologi och personlig utveckling Psykologi Psykologi: medvetandet Samhälle och samhällsvetenskap Självhjälp och praktiska råd
Varför sover vi egentligen? Hur är det möjligt att mörda i sömnen? Kan fyra timmars nattsömn räcka? Och varför är vissa drömmar så märkliga? Journalisten Björn Hedensjö har i sin jakt på den perfekta natten intervjuat världsledande sömnforskare och stött på många missuppfattningar om sömn. Men också hittat svar ofta…
Köp här

Isbn: 9789187419126

Utgivningsår: 20131016

Utgivare: Volante

Mediatyp: BB

av: Michael P Nichols

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Alla som har barn har upplevt det: Tröttande bråk och fruktlöst argumenterade, och till slut uppgivenhet. Allt från treåringens Jag vill inte till tonåringens Du fattar noll. Men varför blir barn ibland så oresonliga? Varför är det så viktigt att var uppe bara en liten stund till, när de vet att de måste i säng?…
Köp här

Isbn: 9789177387060

Utgivningsår: 20050915

Utgivare: Telegram Bokförlag, The Guilford Press

Mediatyp: BB

av: Sture Bergwall

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: specialiteter Psykiatrisk vård Psykologi Rättspsykologi och kriminalpsykologi Samhälle och samhällsvetenskap Självbiografi: allmänt
Sture Bergwall – för första gången med egna ord I juni 1991 döms Sture Bergwall till sluten psykiatrisk vård efter ett misslyckat bankrån. Samma år kommer han till Säters sjukhus. I april 2015 skrivs han ut, efter tjugofyra långa år. Nio av dessa har han gått under namnet Thomas Quick. Här berättar Sture Bergwall för…
Köp här

Isbn: 9789176470916

Utgivningsår: 20160915

Utgivare: Bonnier Audio

Mediatyp: AC

av: Berne Erlandsson

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
För de flesta är det alldeles självklart med fysisk och mental träning. Ändå är det dina emotionella tillstånd som sätter gränser eller öppnar upp för ditt tänkande och agerande. Emotionell träning borde därför vara en självklarhet för varje människa. Emotionell träning är ett rullande livslångt…
Köp här

Isbn: 9789185810291

Utgivningsår: 20040301

Utgivare: Buena Vida

Mediatyp: BB

av: Else-Marie Lundin, Lena Oetterli

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Är du orolig? Trött? Har du fastnat i en spiral av negativa tankar? I 40 olika femstegsprogram får vi hjälp av friskvårdsinspiratören Lena Oetterli, känd från bland annat Expressen, att kassera dåliga vanor. Boken visar hur vi skapar ett bättre och mer välmående liv för oss själva. Med bra och enkla knep får vi lära…
Köp här

Isbn: 9789185465293

Utgivningsår: 20070921

Utgivare: Ordalaget Bokförlag

Mediatyp: BB

av: Anders Hanson

Kategorier: Arbetspsykologi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Salutogen kultur handlar om vad kulturen betyder i en organisation, så väl för de som arbetar där som för att organisationen ska vara framgångsrik. Författaren utgår från sin mångåriga erfarenhet av förbättringsarbete i organisationer där man bryr sig om mjuka frågor och där man bestämt sig för att tillämpa en…
Köp här

Isbn: 9789198033915

Utgivningsår: 20150318

Utgivare: Salutogent ledarskap Sverige AB, Livonia Print

Mediatyp: BB

av: Marianne Lesslie

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Ruttnande tång och förmultnande löv. Dofter för oss ofta tillbaka till barndomen. Det är minnen som vi behåller under en stor del av livet, om vi får hålla oss friska. Redan vid fyrtio års ålder kan vi få problem med det korta minnet, det som hände alldeles nyss. Går vi från ett rum till ett annat glömmer vi kanske vad…
Köp här

Isbn: 9789197921466

Utgivningsår: 20110818

Utgivare: Frank förlag

Mediatyp: BB

av: Owe Wikström

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Från ett cafébord i Paris är en bok som vill bli till verklig livshjälp för dem som funderar över livets och vardagens mest angelägna frågor. På sitt djupt kloka och samtidigt humoristiskt inspirerande sätt tar Owe Wikström oss med bortom de parisiska hustaken till de allmänmänskliga ämnen som ofta väcks kring ett…
Köp här

Isbn: 9789173877756

Utgivningsår: 20181115

Utgivare: Libris förlag

Mediatyp: BC

av: Henrik Fexeus

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Optimera dig själv! Optimera dig självI tidigare böcker har Henrik Fexeus lärt oss allt om hur vi med medvetna och omedvetna signaler påverkar varandra. Nu riktar han för första gången blicken inåt mot våra egna hjärnor och vår egen förmåga. Vi har alla stor outnyttjad kapacitet, om det så gäller att bli…
Köp här

Isbn: 9789172322509

Utgivningsår: 20120309

Utgivare: Månpocket

Mediatyp: BC

av: Michael Murphy, Sylvia Timbers, James Redfield

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Det är ingen tillfällighet att 1900-talet exploderat av kreativitet och mänsklig förmåga, hävdar James Redfield. I samma utsträckning som universum expanderar, ökar den mänskliga andligheten. Här visar han steg för steg – från Big Bang till idag – att ingenting är en slump, allt är en del i den…
Köp här

Isbn: 9789146200635

Utgivningsår: 20020912

Utgivare: Wahlström & Widstrand

Mediatyp: BB

av: Gudmar Aneer, Jan Arnoldsson, James A. Forte, Claes Hildebrand, Kent Lindqvist, Linda Ljungqvist, Simin Mohseni

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
I Sverige har empowermentperspektivet börjat uppmärksammas inom utbildningen i socialt arbete. I den här boken integreras kunskaper från neurovetenskap med kunskap från socialvetenskap och skapar en bro mellan teori och praktik genom en empowermentorienterad arbetsmodell för praktiskt socialt arbete. Boken utgår från…
Köp här

Isbn: 9789144045634

Utgivningsår: 20091021

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144041452

Utgivningsår: 20030515

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Jan Beskow, Astrid Palm Beskow, Anna Ehnvall

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
De senaste decennierna har man försökt förstå hur den suicidala människan själv känner, tänker och formar sitt eget språk, suicidalitetens språk. Detta ändrar förutsättningarna för suicidprevention. Den suicidala personen bör mötas direkt med full respekt, i en samvaro som präglas av öppenhet och genomskinlighet. Detta…
Köp här

Isbn: 9789144033129

Utgivningsår: 20050523

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789189091122

Utgivningsår: 19990101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789188872005

Utgivningsår: 19950101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Hilmar Thór Hilmarsson

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Det coachande samtalets hemlighet är en lättläst handbok om det coachande förhållningssättet. Det är en mjuk bok om hårda frågor. Boken visar hur du kan samtala på ett mjukt sätt där du respekterar andra människor och utgår från goda mänskliga värderingar. Boken visar också hur viktigt det är att…
Köp här

Isbn: 9789144076010

Utgivningsår: 20130520

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Ronald T. Potter-Efron, Patricia S. Potter-Efron

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Hur visar du din ilska? Brusar du upp? Sjuder du i det tysta? Eller låtsas du att du inte alls är arg? och hoppas att känslan går över? Att handskas med ilska handlar om att lära sig visa sin ilska på ett sunt sätt. Boken beskriver de 11 vanligaste ilskestilarna och värdet av att kunna anpassa sin stil efter…
Köp här

Isbn: 9789144050232

Utgivningsår: 20090727

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Åsa Nilsonne

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Självbiografi: allmänt
I Processen får vi bland annat möta den förtvivlade mannen som skulle få rätt dos antidepressiv medicin, kvinnan som äntligen vågade berätta och mannen som inte kunde styra sin tunga. Boken är en professionell självbiografi där psykiatern Åsa Nilsonne berättar om mänskliga möten som hjälpt henne att växa i sitt…
Köp här

Isbn: 9789127822337

Utgivningsår: 20170918

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av: Frans X. Plooij, Hetty Van de Rijt

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Nu har holländska barnforskare goda nyheter till dig som förälder – och de ger dig goda råd så att du och ditt barn kan ta er igenom klängperioderna och komma vidare till nästa steg i barnets utveckling. Deras undersökningar visar att småbarn utvecklas i språng, inte fysiska utan mentala. De hävdar att alla småbarn går…
Köp här

Isbn: 9788798872283

Utgivningsår: 20130521

Utgivare: Human Publishing

Mediatyp: BC

av: Helmut Hark

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Många begrepp ur den jungianska djuppsykologin, som exempelvis arketyp, animus och anima, är idag allmängods. Det hör till allmänbildningen att kunna vara med och diskutera C.G. Jungs psykologi och man svänger sig med uttryck som “individuation” eller “skuggan”, men hur många vet på djupet vad…
Köp här

Isbn: 9789127054752

Utgivningsår: 19971028

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BB

av: Huub Buijssen

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
“Jag kan knappt sova på natten och om jag lyckas somna väcks jag av mardrömmar, badande i svett. Jag mår förfärligt dåligt.” Så beskriver en sjuksköterska sin situation efter att ha blivit överfallen av en våldsam patient. Det finns en växande insikt om att sjuksköterskor kan få långvariga psykiska men av…
Köp här

Isbn: 9789127070318

Utgivningsår: 19980605

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BB

av: Magdalena Petersson McIntyre

Kategorier: Arbetspsykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft
Bör vi sträva efter att älska vårt jobb? Har det rent av blivit en förväntan som många arbetsgivare har? På en tuff arbetsmarknad som alltmer kräver individens hängivenhet och engagemang uppstår en problematik i vem det är som har makten över de personliga valen. I Att älska sitt jobb för etnologen Magdalena Petersson…
Köp här

Isbn: 9789188168757

Utgivningsår: 20161220

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av: Stig Marklund

Kategorier: Arbetspsykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Det här är en bok om dålig psykosocial arbetsmiljö, orsakad av psykopater, mobbning, kränkningar, stress och livsfarlig ledning. Boken vänder sig i första hand till dig som arbetar med eller är intresserad av mänsklig utveckling i arbetslivet. Du kan vara chef, facklig, HR, mentor, jobba på personalenhet eller ha en…
Köp här

Isbn: 9789188159472

Utgivningsår: 20180903

Utgivare: Förlag Hede

Mediatyp: BB

av: Gunilla Caisson

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Gunilla Caisson har som socionom arbetat med vård och behandling i över 20 år. De senaste tio åren som föreståndare på ett behandlingshem, för barn och ungdomar. Där drömmar och vakna utspel analyseras i behandlingsarbetet. 1999 gav hon ut boken Drömmens Drakar och Demoner, om drömbearbetning som teurpeutiskt inslag i…
Köp här

Isbn: 9789188144379

Utgivningsår: 20040101

Utgivare: Lindelöws bokförlag

Mediatyp: BB