Bläddra

Är det nå´n innovation?!

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Är det nå´n innovation?!

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
I antologin diskuteras hum/sam-forskningens vägar framåt för att göra forskning tillgänglig i mer än böcker och artiklar. Tanken är att väcka nyfikenhet och frågor hos forskare, innovationsstödjare, samhällsaktörer, företagare, entreprenörer och en nyfiken allmänhet för hum/sam-forskningens möjligheter att förnya och förändra framtiden. I artiklarna lyfts exempel, modeller samt arbets- och synsätt. Begrepp och definitioner av innovation och nytta reflekteras.