Bläddra

Barnets rätt

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: barn Mänskliga och medborgerliga friheter och rättigheter Politik och statsskick Politiskt kontroll och politisk frihet Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Köp här

Barnets rätt

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: barn Mänskliga och medborgerliga friheter och rättigheter Politik och statsskick Politiskt kontroll och politisk frihet Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Köp här
Boken ger en grundläggande introduktion till barnkonventionen. Vad betyder det att barnet ska ha inflytande, och vem kan avgöra vad som är barnets bästa? Denna upplaga av boken är även uppdaterad med en guide för prövning av barnets bästa samt strategier för att hantera motstånd. Författare 
Hanna Gerdes, Emma Fagerstrand, Karin Ljung Aust, Fredrik Svensson Illustrationerna är gjorda av Anna Harvard. Boken ges ut i samarbete med MR fonden. Innehåll
 Beskrivning av barnkonventionens historiska bakgrund och rättsliga status. Vi tittar speciellt på artiklarna 2,3,6 och 12. Med hjälp av övningar och samtalsfrågor utmanas det egna perspektivet. Ett kapitel handlar om att samtala med barn. Den andra delen av boken innehåller en guide för prövning av barnets bästa samt strategier och förslag på övningar för att hantera motstånd.