Bläddra

Bra Svenska 1 2:a uppl

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel

Bra Svenska 1 2:a uppl

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Bra Svenska 1 är en allt-i-ett-bok med tydlig yrkeskoppling. Här varvas noggrant utvalda, skönlitterära texter med korta faktaavsnitt och uppgifter. Boken innehåller gott om konkreta språkövningar, och den tydliga kopplingen till yrkeslivet går som en röd tråd genom såväl texter som arbetsuppgifter.

Ett av bokens avsnitt heter Resurssidor . Det är ett handboksavsnitt med tydliga råd och fakta som är bra att ha till hands när man arbetar med de övriga kapitlen i boken eller vid enskilda arbeten.

Vill du använda Bra Svenska 1 i en klass med både svenska 1 och svenska som andraspråk 1, kompletterar du bara grundboken med häftet Bra Svenska 1 som andraspråk.