Bläddra

Corda Bas 3

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel

Corda Bas 3

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Corda Bas är ett läromedel i matematik för grundläggande vuxenutbildning, gymnasiets introduktionsprogram, och övriga utbildningar som innehåller matematik på grundläggande nivå. Från 2013 finns Corda i en reviderad upplaga, anpassad till Lgr 11 och VUX 2012.

Corda Bas 3 är ett tillägg till böckerna Corda Bas 1 och 2, coh ger särskild förberedelse för gymnasiematematiken på de högskoleförberedande utbildningarna. Boken är skriven med en vuxen ton, och innehåller ofta bilder och illustrationer i stället för långa texter. Därför passar den bra för invandrarelever och elever med läs- och skrivsvårigheter.

Till Corda Bas 3 finns extra träningsuppgifter på www.gleerups.se

Författare till Corda Bas 3 är Ragnar Danielsson, Gert Gabrielsson och Bengt Löfstrand, alla tre med lång erfarenhet av vuxenutbildning i matematik.