Bläddra

Ellära i teori och praktik, faktabok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel

Ellära i teori och praktik, faktabok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Ellära i teori och praktik är ett läromedel i modern ellära med speciellt fokus på gymnasiekursen praktisk ellära. Ellära i teori och praktik kan även användas för kurserna ellära 1 och 2. Läromedlet består av faktabok, övningsböcker och digitalt läromedel.

Ellära i teori och praktik består av två huvuddelar, en praktisk och en teoretisk.
Ellära i praktiken består av berättande och beskrivande texter som kombineras med innehållsrika och pedagogiska illustrationer. Grundläggande fakta beskrivs i praktiska sammanhang och eleverna får en helhetsbild av hela elanläggningar. Ellära i teorin fungerar som en uppslags-, fakta- och fördjupningsdel. Här finns korta och faktatäta avsnitt kombinerat med beräkningsexempel.

För att kunna arbeta på moderna elanläggningar samt felsöka och komplettera elanläggningar utan att riskera elsäkerhet och en god funktion måste dagens tekniker ha goda baskunskaper i ellära. Detta är också en förutsättning för ett fortsatt lärande i arbetslivet och för att man ska kunna följa installationsregler. Ellära i teori och praktik ger en gedigen genomgång av ellärans grunder på ett sätt som underlättar förståelsen av centrala begrepp.

Ellära i teori och praktik i korthet:
• består av faktabok, övningsböcker och digitalt läromedel
• består av två huvuddelar, en praktisk och en teoretisk
• ger en gedigen genomgång av ellärans grunder