Bläddra

En himla många kanaler : flerkanalpublicering i svenska mediehus

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

En himla många kanaler : flerkanalpublicering i svenska mediehus

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Forskningsprojektet Flerkanalpublicering är ett försök att ta ett helhetsgrepp i beskrivningen av hur dagstidningar förvandlas till mediehus och av drivkrafterna bakom utvecklingen. Det är också ett försök att analysera hur de olika typerna av drivkrafter relaterar till varandra och hur detta förändrar strukturer och maktrelationer i medieföretagen. I kapitel 2 görs en genomgång av svensk och internationell forskning om flerkanalpublicering. I kapitel 3 redovisas mediehusens olika kanaler under 2009 utifrån en innehållsanalys av nyhetssajter och rapportering i branschpress. Dessutom presenteras de fem mediehus som är föremål för fallstudierna. I kapitel 4 analyseras mediehusens nätbaserade kanaler, främst utifrån de fem fallstudierna, och i kapitel 5 görs en särskild fördjupning i tv-strategier och rörlig bild i de fem mediehusen. I kapitel 6 analyseras teknikens roll som drivkraft, både internt inom medieföretaget och i samhället i stort. I kapitel 7 analyseras de ekonomiska drivkrafterna och gamla och nya affärsmodeller. I kapitel 8 diskuteras resultaten utifrån teorier om medieutveckling och vad utvecklingen innebär för medieföretagen som institutioner.