Bläddra

En obekväm politisk sanning

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

En obekväm politisk sanning

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Boken utgör en ingående och samtidigt mycket
omfattande kritisk granskning av hur
Förenta sin överlägsna krigsmakin och därmed sin
maktställning till att försvara sitt
världsherravälde med ursprung från
rustningarna under andra världskriget
och fram till dagens militära baser och
missilinstallationer runt om i världen med
tydligt syfte att inringa Ryssland och Kina.
Det blir en värdefull och ibland fasansfull
historisk katalog över den nordamerikanska
regeringens aktioner för att säkerställa
inkomster för sina nära snslutna korporationer
och företag, vars ledare i generationer haft
nära samarbete med statsledningen.
Den politiska ledningen i Förenta staterna
är nära förbunden med militärmakten och
företagseliten och en skiftning på president-
och ministerposter betyder egentligen
bara nya ansikten för media.
Den förhärskande makt och
utrikespolitiken fortsätter, styrd av
det megaindustriella militärkomplexet,
"The Enterprise", som med lobby- och
underrättelseverksamhet har kontakter
in i Vita huset och Kongressen och
utöver hela världen. Inte minst får
denna maktpolitik avgörande betydelse
även för oss i det formellt alliansfria,
men gentemot US/NATO underdåniga Sverige.


Här finns en obekvämlighet för många
USA-älskare i Sverige som tvingas inse
att man satsar intressen på fel häst
i väldens race mot ett långsiktigt mål
av fredlig samvaro. Det visar sig vara
en välgödd häst som springer fort ibland,
men sparkar vilt omkring sig mot
medtävlarna och uppför sig allmänt
oredig. Kuskarna avlöser varandra,
men klarar inte att tygla djuret.


Berndt Alfred Paulsson har en filosofisk-politisk
magisterexamen vid Stockholms Universitet
med huvudämnet kulturgeografi. Han har
en lång erfarenhet av skilda arbeten inom
svenskt försvarsväsende och svensk
utrikeshandel. Efter pensioneringen
har han bl.a. skrivit fakta- och reseguider
om andra länder.