Bläddra

Fallet Darwin

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap
Köp här

Fallet Darwin

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap
Köp här
- Är evolutionen ett faktum eller en obevisad hypotes? - Kan det naturliga urvalet verkligen åstadkomma storskaliga, evolu- tionära förändringar? - Håller de vetenskapliga bevisen för en juridisk prövning? Detta är några av de frågor som den amerikanske juridikprofessorn Phillip Johnson försökte reda ut i den första utgåvan (1991) av denna klassiska bok. I dag tjugo år senare är hans strävan efter att följa bevisen vart de än leder fortfarande lika aktuell. De fakta och resonemang som påstås bevisa den darwinistiska evolutionsteorin hämtar enligt Johnson näring från en specifik tro, nämligen tron på den filosofiska naturalismen. I denna 20-årsjubileumsutgåva bemöter författaren kritiken som riktades mot den första utgåvan. Han håller fast vid att naturveten- skapen har spänt vagnen framför hästen då man betraktar en ännu obevisad hypotes som ett vetenskapligt faktum.