Bläddra

Flex 2 Ekorre

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Flex 2 Ekorre

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här
Flex 2, Ekorre
I Flex 2, Ekorre fortsätter begreppsbildningen. Inlärningen av addition och subtraktion förbereds genom att barnen arbetar med uppdelning av talen 2-10. Additionssituationer och räknehändelser är viktiga utmaningar i arbetet med att lära barnen tala matematik.