Bläddra

Formula 6 Elevbok inkl DVD

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Formula 6 Elevbok inkl DVD

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

OBS! Revidering har gjorts kopplad till Lgr11 och med stöd inför Nationella Prov, bedömning och betygssättning. Den nya elevboken heter Prima Formula 6: 40-68240-6, lärarhandledningen: 40-68191-1.

Formula är ett basläromedel i matematik för grundskolans år 6-9. Begrepp och räknemetoder belyses från olika håll och uppmuntrar till det egna tänkandet. Aktiviteter öch övningar visar på betydelsen av att se och förstå samband. Med Formula är det dessutom enkelt att individanpassa undervisningen.

Formula 6 elevbok inkl DVD är ett basläromedel i matematik för grundskolans årskurs 6. Varje kapitel inleds med en diskussionsbild och tydliga mål. I samtalet kring diskussionsbilden tränar eleverna det matematiska språket och ger läraren en bild av deras tidigare kunskaper. Målbeskrivningen berättar vilka mål eleverna bör ha uppnått i det aktuella kapitlet. I det gemensamma spåret (G-spåret) varvas teoretiska uppgifter med praktiska aktiviteter där eleverna får prova olika metoder, utveckla begrepp och se samband. G-spåret avslutas med en diagnos där uppgifterna är kopplade till alla moment i målbeskrivningen. Resultat av diagnosen leder eleverna vidare till individanpassade spår. I spår 1 repeteras begreppen från G-spåret, men i nya situationer och uppgifter. Spår 2 innehåller mer utmanande uppgifter - några anknyter till G-spåret, andra leder vidare till nya kunskaper.
Kapitlet avslutas med en sammanfattning. Efter vartannat kapitel finns repetitionsavsnitt så att eleverna kontinuerligt har möjlighet att underhålla tidigare genomgångna moment. Läxor och facit finns längst bak i boken. Med boken följer en dvd med teorigenomgångar i form av filmsekvenser med berättarröst.

Formula 6 elevbok inkl DVD passar dig som:
vill ha ett material som hjälper till att driva utvecklande, matematiska samtal i klassen
vill individanpassa undervisningen och som ger varje elev exakt de utmaningar och den extra träning han/hon behöver
vill att eleverna ska arbeta praktiskt med matematiken i laborativa övningar
vill att eleverna ska bli aktivt medvetna om mönster och samband i matematiken

Förattare är Gert Mårtensson med mångårig erfarenhet från olika grundskolor i Malmö och Bo Sjöström som arbetat med matematik och lärande vid Malmö högskola.