Bläddra

Genrekoden Antologi

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel

Genrekoden Antologi

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Genrekoden – antologi är en av delarna i Genrekoden, ett basläromedel i svenska för grundskolans årskurs 6/7-9. Läromedelsserien består även av två handböcker, Genrekoden - skriva och Genrekoden - tala, tre studieböcker samt två webbtjänster.

Boken innehåller skönlitterära texter och faktatexter från de olika genrer som behandlas i handböckerna. Texterna är ytterligare exempel som ger eleverna bra förebilder att studera och ta efter. I anslutning till texterna finns diskussions- och skrivuppgifter samt talövningar.

Genrekoden – antologi innehåller också litteraturförslag, författarpresentationer samt en litterär tidslinje.