Bläddra

Genrekoden Skriva Handbok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Genrekoden Skriva Handbok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Genrekoden - skriva är en av två handböcker i Genrekoden, ett basläromedel i svenska för grundskolans årskurs 6/7-9. Den andra handboken är Genrekoden - tala. Läromedelsserien består dessutom av en antologi, tre studieböcker samt två webbtjänster. Arbetssättet i Genrekoden är inspirerat av genrepedagogik.

I Genrekoden - skriva följer samtliga genomgångar av de skriftliga genrerna ett tydligt och konsekvent mönster som gör eleverna medvetna om texternas syfte, struktur och innehåll. Under rubriken Genretypiska drag hittar de det som är typiskt för genren, vilket underlättar när de själva ska skriva. Eleverna får i boken möjlighet att arbeta med många olika texttyper, både skönlitterära berättelser och faktatexter, som till exempel nyhetsartikel, krönika, reportage, faktauppsats och protokoll. Till varje texttyp finns rikligt med uppgifter. Bokens exempeltexter finns inlästa på Genrekoden - elevwebb.

Dessutom innehåller boken konkreta studie- och skrivråd i Resursdelen samt en förteckning över och förklaringar till samtliga genrer i A-Ö.

Genrekoden - skriva en stadiebok vilket ger flexibilitet för både lärare och elever.