Bläddra

Genrekoden Tala Handbok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel

Genrekoden Tala Handbok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Genrekoden - tala är en av två handböcker i Genrekoden, ett basläromedel i svenska för grundskolans årskurs 6/7-9. Den andra handboken är Genrekoden - skriva. Dessutom består läromedelspaketet av en antologi, tre studieböcker samt två webbtjänster. Arbetssättet i Genrekoden är inspirerat av genrepedagogik.

Genrekoden – tala tar upp olika talsituationer för att göra eleverna medvetna om hur sättet att tala varierar från situation till situation, från telefonsamtal och chatt till redovisningar och högtidstal. Eleverna får råd om hur de kan förbättra sitt formella tal samt praktiska tips för att bli mer allsidiga talare och komma över talängslan. Eleverna får dessutom träna på att bli goda lyssnare.

I boken får eleverna även bekanta sig med muntliga berättarformer som lyrik och dramatik, samt film och dess uttrycksmedel. Även dialekter, sociolekter och minoritetsspråk behandlas. Boken innehåller också en genomgång av grammatik med tonvikt på funktion. Till alla kapitel finns rikligt med uppgifter. Bokens exempeltexter finns inlästa på Genrekoden - Elevwebb.

Genrekoden - tala är en stadiebok, vilket ger flexibilitet för både lärare och elever.