Bläddra

Har du kollen

Köp här

Har du kollen

Köp här
Har du kollen är ett komplement till Tungboken och lärarledd undervisning. Fordonskunskapens viktigaste syfte är att du ska lära dig att upptäcka eventuella fel på ditt fordon. Detta är en trafiksäkerhetsfråga. Om ditt fordon inte är i fullgott skick kan det utgöra en risk både för dig själv och dina medtrafikanter. Det finns också ett psykologiskt skäl till att du inte ska köra omkring i ett bristfälligt fordon. Om du vet att ditt fordon inte fungerar korrekt är det lätt hänt att din uppmärksamhet alltför mycket koncentreras på fordonet. Din skärpa i körningen och din uppsikt på annan trafik blir med andra ord avtrubbad. Vissa funktioner på fordonet är så viktiga att du bör kolla dem med täta och regelbundna mellanrum. Detta gäller givetvis i ännu högre grad för yrkesförare än för ”vanliga” bilister. I ”Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet C, CE D, och DE”, TSFS 2011:14 ,15, 16 och 17 står det att en säkerhetskontroll ska utföras i samband med förarprovet. Efter kontrollen ska du även kunna motivera vad som kontrolleras och varför. Du ska också kunna beskriva risker och konsekvenser vid brister och fel samt föreslå åtgärder även om du inte upptäckt några fel. Trafikverket har gjort ett underlag där du hittar vad som ska ingå i säkerhetskontrollen. Du kan ladda ner den från Körkortsportalen www.korkortsportalen.se. De områden som endast gäller för vissa körkortsbehörigheter är markerade med motsvarande bokstavsbeteckning, C för lastbil, D för buss, CE för lastbil med tungt släp och DE för buss med tungt släp.