Bläddra

Insteg Fordonsbranschen, faktabok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel

Insteg Fordonsbranschen, faktabok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Insteg Fordonsbranschen är en faktabok på grundläggande nivå. Läromedlet är anpassat till gymnasiesärskolans kurs Fordonsbranschen men passar även för elever med särskilda behov eller elever som går introduktionsutbildningar. Läromedlet består av elevbok, digitalt läromedel samt kompletterande webbtjänster.

Insteg Fordonsbranschen är en nedbantad, till viss del förenklad version av boken Prestanda Branschkunskap. Dock har två ämnesområden förstärkts: Utvändig- och invändig rekonditionering samt Hjulutrustning. Texten har bearbetats så att den är lättläst. Den grafiska utformningen gör innehållet lättöverskådligt. Texten har inga avstavningar. Till boken finns en kompletterande elevwebb, Insteg Fordonsbranschen Öva, med arbetsuppgifter till bokens kapitel.

Insteg Fordonsbranschen i korthet:
• ett läromedel på grundläggande nivå
• genomtänkt grafisk utformning för att underlätta inlärningen
• lättläst text och inga avstavningar