Bläddra

Internationella relationer – i en ny tid

Köp här

Internationella relationer – i en ny tid

Köp här

Kursbok/Bredvidläsning
Internationella relationer - i en ny tid är både ett moment i samhällskunskapsämnet och en valbar kurs. Boken förklarar på ett pedagogiskt sätt hur det internationella systemet fungerar. Här finns avsnitt som tar upp de olika aktörerna i internationell politik, samarbete och konflikter på den internationella arenan, globalisering och utvecklingsfrågor, miljöfrågor och mycket annat.

I denna andra upplaga har kapitlet om europeisk utrikes- och säkerhetspolitik arbetats om i sin helhet, avsnitten om Sverige reviderats kraftigt och boken i sin helhet aktualiserats. Boken har dock behållit sin grundläggande struktur. Som tidigare är den helt i färg med många fotografier, kartor och illustrationer för att underlätta förståelsen.