Bläddra

Kemi Kurs A

Köp här

Kemi Kurs A

Köp här

Liksom andra läroböcker av Anders Henriksson är Kemi Kurs A rikt illustrerad och har en intim koppling mellan text och bild. Detta bidrar till att boken är lättillgänglig och att komplicerade samband blir begripliga utan tidskrävande lärargenomgångar.

Boken handlar om kemin i ett idéhistoriskt perspektiv, grundläggande kemiska begrepp, det periodiska systemet, kemisk bindning, reaktionsformler och kemiska beräkningar, gasers egenskaper, syror och baser, entalpi och entropi, oxidation och reduktion, material i vår omgivning samt kemi och miljö. Dessutom ingår intresseväckande "utblickar".