Bläddra

Kolorit Grundbok F-klass Paketerbj 25 p

Köp här

Kolorit Grundbok F-klass Paketerbj 25 p

Köp här
Kolorit för förskoleklassen består av en elevbok och Lärarens resursbok. Elevboken innehåller åtta kapitel och två teman. Eleverna introduceras och får arbeta med grundläggande begrepp genom undersökande och experimenterande aktiviteter. Kolorit underlättar en god arbetsfördelning mellan förskoleklassens lek och lärande! I arbetet med Kolorit tillägnar sig eleverna kunskaper och matematiska färdigheter, som de har nytta av både i vardagen och inför år 1.