Bläddra

Kön, makt, medborgarskap

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Kön, makt, medborgarskap

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Kön, Makt, Medborgarskap vänder sig främst till högskolan. I boken presenteras kvinnosynen hos åtta av västerlandets största politiska tänkare. Syftet är att sprida kunskap om kvinnosynen i den politiska idéhistorien samt ge perspektiv på dagens kvinno- och jämställdhetsdebatt. De olika kapitlen är fristående betraktelser, hopfogade till ett mönster i avslutningskapitlet.