Bläddra

Kristen tro idag

Köp här

Kristen tro idag

Köp här

Kristen tro i dag är en bredvidläsningsbok för gymnasiet och grundskolan.

Det finns inte en kristen kyrka i Sverige idag, utan många. I Kristen tro idag speglar mångfalden av kristna rörelser i dagens Sverige, med betoning på de kyrkor och organisationer som i läroböckerna får en undanskymd plats.

Faktatexter blandas med reportage, intervjuer och tematiska översikter. Tillsammans med Ny tid ny tro? ger boken en helhetsbild av det andliga landskapet i dagens Sverige. En bredvidläsningsbok för grundskolan och gymnasiet som ger både fakta och struktur samtidigt som den bjuder på möten med troende i intervjuer.