Bläddra

Lagar och Regler, YKB Fortbildning

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel
Köp här

Lagar och Regler, YKB Fortbildning

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel
Köp här
Den här kursen handlar om varför yrkesföraren måste ha ett yrkeskompetensbevis. Kursen tar upp kör- och vilotidsregler, yrkesmässig trafik, människosmuggling, farligt gods och regler i andra länder. Den obligatoriska fortbildningen ska höja yrkesförarens kunskap och status. Tyngdpunkten ligger på trafiksäkerhet, förarens säkerhet och rationell bränsleförbrukning. Målet är att yrkesföraren ska vara en förebild i trafiken. STR YKB är ett affärsområde inom Sveriges Trafikskolors Riksförbund (STR), som kontinuerligt har fortbildningskurser för yrkesförare på många orter i Sverige. Uppgifter om utbildningstillfällen och orter finns på www.strykb.se. STR YKB:s fortbildningskurser är uppdelade enligt följande: Delkurs 1 Miljökörning Delkurs 2 Godstransporter Delkurs 2 Persontransporter Delkurs 3 Lagar och regler Delkurs 4 Ergonomi och hälsa Delkurs 5 Trafiksäkerhet och kundfokus Delkurs 1, 3, 4 och 5 läses gemensamt av yrkesförarna som kör godseller persontransporter. Delkurs 2 läser varje transportslag för sig. Lycka till med din fortbildning!