Bläddra

Lärobok i psykologi 2:a uppl

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Lärobok i psykologi 2:a uppl

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Denna upplaga togs fram för Lpf94/Kursplan 2000.

I andra upplagan av Lärobok i psykologi har texterna bearbetats och förenklats. Men framför allt har boken fått en helt ny struktur som underlättar anpassningen av undervisningen till A- och B-kurserna.


Boken består av tre delar. En basdel, en fördjupningsdel och en temadel. Bas- och fördjupningsdelen behandlar psykologins delområde, samtidigt som olika teoretiska perspektiv presenteras. Temadelen består av förslag till övergripande och undersökande uppgifter av probleminriktad karaktär. Boken finns inläst hos Inläsningstjänst (telefon 08-556 115 50).


Till Lärobok i psykologi andra upplagan finns också i en ny upplaga av lärarpärmen. Den har i stort sett samma innehåll som tidigare, men är anpassad till den nya upplagan av boken.