Bläddra

Läsarnas marknad, marknadens läsare

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Förlagsbranschen och bokbranschen, press och journalistik Industrier och branscher Media-, underhållnings-, informations- och kommunikationsbranschen
Köp här

Läsarnas marknad, marknadens läsare

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Förlagsbranschen och bokbranschen, press och journalistik Industrier och branscher Media-, underhållnings-, informations- och kommunikationsbranschen
Köp här
Boken och litteraturen har varit föremål för fem större statliga utredningar – den första tillsattes 1948 och därefter kom utredningarna 1968, 1982, 1996 och 2002. Fyra av utredningarna har bok i namnet medan 1968 års mer omfattande utredning benämns litteraturutredningen men slutbetänkandet bär titeln Boken. Den sjätte utredningen, som tillsattes 2011, går även den under namnet litteraturutredningen. Bok signalerar medium, kommunikation på en marknad, medan litteratur associerar till texter som skapar värde och mening. Oomtvistat i alla utredningarna, särskilt i de två första, är den kulturpolitiska betydelse boken tillskrivs utifrån ett demokratiperspektiv även om tyngdpunkten med tiden skiftar mellan läsare och marknad.