Bläddra

Livsviktigt S-vers Elevbok S10 år 9

Köp här

Livsviktigt S-vers Elevbok S10 år 9

Köp här

Livsviktigt är tänkt att användas två gånger per vecka i de lägre åldrarna och en gång per vecka från årskurs 7 och uppåt. Undervisningen innebär att man aktivt arbetar med dialoger och rollspel. Lektionerna är ofta indelade i fyra delar. I del 1 visar läraren eller spelar upp en modell. Under del 2 tränar eleverna själva och del 3 innebär att de diskuterar i storgrupp och delger varandra sina erfarenheter. Under del 4 ägnar varje elev en stund åt egen reflektion. Detta uppmuntras särskilt i elevboken. Eleverna får ofta också en hemuppgift som följer upp och fördjupar det de lärt sig i skolan.

Livsviktigt innehåller arbetsmaterial för hela grundskolan. För
årskurs F-6 finns en elevbok med tillhörande lärarhandledning.
För årskurs 7-9 är lärarhandledningarna samlade i en volym.