Bläddra

Marknadsföring Övn bok (Lpf 94)

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Marknadsföring Övn bok (Lpf 94)

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Drömmen om paradiset har ofta illustrerats av söderhavsön, en sorgfri plats i sol och värme. Vi har alla någon gång önskat oss dit. Marknadsföring handlar om att fånga sådana drömmar, se behoven och erbjuda rätt produkt i kampen om kunden.

Övningsboken fördjupar och förankrar kunskaperna i marknadsföring och har en tydlig koppling till vår nutid. Övningsboken innehåller 1) Instuderingsfrågor - traditionella frågor på text i faktaboken, som hjälper eleven att lära in och systematisera den nyförvärvade kunskapen, 2) Övningar  - mindre övningar som man löser relativt snabbt med hjälp av eller utan faktabok,  3) Uppgifter - som man löser i klassrummet, men som tidsmässigt tar lite längre tid  och utmanande 4) Övningsuppgifter, som tar längre tid att lösa och som ibland måste lösas utanför klassrummet. Dessutom finns olika 5) Case som är förankrade i verkligheten. Företagen finns på riktigt och är väl valda för att illustrera olika aspekter av marknadsföring som B2B, BC2, serviceföretag etc.