Bläddra

Maskot Aktiviteter 2

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Maskot Aktiviteter 2

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Maskot är ett läromedel i svenska för år 4-6. Maskot är till för dig som vill ha tydlig struktur och progression i svenskarbetet. Eleverna får hjälp att sätta upp mål, utvärdera och reflektera över sitt arbete. Andra ledord för serien är variation och integration. Variationen innebär bland annat att vi har utgått från olika arbetssätt i de olika delarna av paketet. Många lärare integrerar svenska med andra ämnen. I Maskot visar vi hur man kan göra detta inom ramen för svenskämnets mål. 

Maskot passar för dig som:
• vill ha möjlighet till stor variation i svenskundervisningen
• som vill arbeta temabaserat
• vill ha ett material där eleverna själva kan planera och utvärdera sitt arbete

Aktivitetsböckerna är basen i Maskotserien
Här arbetar man med att skriva, tala och lyssna, läsa och lära. Dessa böcker lämpar sig väl för gemensamt arbete i klassen. I lärarhand-ledningarna till dem får du som lärare både extra material till undervisningen i form av tips och kopieringsunderlag samt fortbildande avsnitt med bakgrundstankar och de senaste rönen.

I Aktiviteter 1, för år 4, får eleverna bland annat lära sig hur man samlar och sammanställer fakta, skriver en berättelse och samtalar och agerar i en grupp.
Att läsa som en detektiv, skriva som en journalist och ”rappa” som en hiphop-artist är exempel på vilka roller eleverna får prova på i år 5 i Aktiviteter 2.
I Aktiviteter 3, för år 6, får eleverna öva sig i att vara kritiska t ex i avsnitt om kritisk läsning, reklam, källkritik och att argumentera. I kapitlet om läsning finns många förslag på hur man kan arbeta med skönlitteratur.

I alla tre böckerna läggs stor vikt vid att eleverna ska reflektera över det egna arbetets mål och resultat samt öka sin självkännedom. Efter varje kapitel finns självkännedomsfrågor som kan användas av elever och lärare t ex vid utvecklingssamtal.

Författare till Maskot är Ann Boglind och Lena Alvåker. Grammatikdelarna är skrivna av Jan-Thore Gebart.