Bläddra

Maskot Texter & tema 1

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Maskot Texter & tema 1

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Maskot är ett läromedel i svenska för år 4-6. Maskot är till för dig som vill ha tydlig struktur och progression i svenskarbetet. Eleverna får hjälp att sätta upp mål, utvärdera och reflektera över sitt arbete. Andra ledord för serien är variation och integration. Variationen innebär bland annat att vi har utgått från olika arbetssätt i de olika delarna av paketet. Många lärare integrerar svenska med andra ämnen. I Maskot visar vi hur man kan göra detta inom ramen för svenskämnets mål. 

Maskot passar för dig som:
• vill ha möjlighet till stor variation i svenskundervisningen
• som vill arbeta temabaserat
• vill ha ett material där eleverna själva kan planera och utvärdera sitt arbete

Att arbeta med olika teman är ett vanligt arbetssätt
Att hitta bra texter brukar vara det som tar mest tid för läraren. I Maskot har vi löst det problemet genom att erbjuda två tematiska antologier, Texter och tema 1 och 2. Här finns variationen i de många arbetsuppgifterna och förslagen på hur man kan redovisa. Integrationen med andra ämnen blir naturlig i spännande teman som eld, resor, sport och väder.
Texter och tema 1 och 2 väcker nyfikenhet och läslust hos dina elever! De innehåller både nyare och klassiska texter inom olika genrer såsom tidningstexter, sagor, dikter, berättelser, faktatexter och reportage. Texterna kan väljas fritt efter intresse eller läsas i samband med att klassen arbetar med de givna temaförslagen.

Texter och tema 1
Texter och tema 1 för år 4-5 innehåller teman som handlar om djur, Astrid Lindgren, skratt och glädje, rädsla, eld, sagor och resor.
Texter och tema 2
Texter och tema 2 för år 6 innehåller teman som handlar om kläder, ungdomskultur och sport. Väder och ett särskilt tema om självkännedom, empati, moral och engagemang ingår också.

Författare till Maskot är Ann Boglind och Lena Alvåker. Grammatikdelarna är skrivna av Jan-Thore Gebart.