Bläddra

Mattegruvan 1-3 Silvergruvan Grundbok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel

Mattegruvan 1-3 Silvergruvan Grundbok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Mattegruvan är ett basläromedel i matematik för skolår 1-3 som följs av Mattegruvan 4-6 med samma författare. Koppargruvan är för skolår 1, Silvergruvan för skolår 2 och Guldgruvan för skolår 3. Till varje årskurs finns en grundbok, en läxbok, en lärarhandledning med facit, en kopieringspärm med extraövningar på två nivåer, Ädelstenarna som är extraövningar på nivå tre, d.v.s. riktiga kluringar samt en lärarwebb.

Grundböckerna är indelade i tio kapitel och utgör basen i materialet. Varje kapitel inleds med en enkel målbeskrivning som berättar för eleverna vad de ska lära sig i kapitlet, en samtalsbild med bekanta miljöer som utgångspunkt för intressanta matematiska samtal samt matteordlistor med förklaringar av de nya begrepp som förekommer i kapitlet. På hemsidan finns dessa matteordlistor översatta till fem språk för gratis utskrift.
Eleverna arbetar i Silvergruvan med talområdet 0-100, hela tiotal upp till 1 000, addition och subtraktion med tiotalövergång i talområdet 0-20 samt med multiplikationstabellerna 2, 5 och 10. Problemlösning, positionssystemet, klockan med kvart i och kvart över, talmönster och symmetri, överslagsräkning, miniräknare, enheter för längd, volym och massa, diagram och tabeller samt omkrets vävs in i kapitlets tema på ett naturligt sätt.

Mattegruvan passar dig som:

  • Vill ge eleverna möjlighet att bygga upp de begrepp som är nödvändiga i matematiken
  • Vill ha ett lärverktyg med en tydlig progression för skolår 1-6
  • Vill ha ett material som betonar kommunikation, laboration, matematiska strategier och en säker taluppfattning 
  • Vill knyta an till verkligheten genom kapitlens tematiska uppbyggnad

Författare till Mattegruvan är Ylva Svensson och Gunilla Östergren. De har tidigare skrivit läromedel i både svenska och matematik och har mångårig lärarerfarenhet.