Bläddra

Mattekojan 2A, Elevbok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen

Mattekojan 2A, Elevbok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Köp här

Mattekojan är ett basläromedel i matematik enligt lgr22, som sätter förståelse för matematikens samband, logik och begrepp i centrum. Vartannat kapitel behandlar Taluppfattning, vars innehåll är utformat efter Skolverkets bedömningsstöd. Mellankapitlen bearbetar övriga områden. Att undervisa i ett område i taget inger lugn. Det underlättar din översikt på klassens kunskaper och eleverna kan fokusera och få hållbar matematisk grund och självkänsla.

Alla kapitel behandlar tre mål och ett antal begrepp. Diagnosen sammanfattar målens innehåll. Tillsammans- och Spelsidor befäster kunskaper. Sist i varje kapitel finns Träna med Gugge och Utmana Sum-Sum.

Inspirera med Gugge, Sum-Sum och deras vänner på äventyr. I år 2 flyttar de ner till vattnet (på ängen år 1, i skogen år 3). Det är lätt att älska Mattekojan-världen! Och karaktärerna och omvärlden ger klassen samma miljökontext. 

Med Mattekojan finns tid att arbeta praktiskt! Du kan ge eleverna den viktiga konkreta förståelsen med lättanvända aktiviteter kopplade varje uppslag. Eleverna skapar inre bilder av tallinjer, talfamiljer, positionssystem m.m. Uppgifter på hög nivå och Häften med extra arbetsblad finns att skriva ut. Eleverna kan även träna vidare med digitala uppgifter och spel.

Mattekojan har utvecklats tillsammans med 40 lärare och 700 elever.

Författare är Sofie Olsson, skapare till bloggen Mattefixaren, och Jacob Sjöström, kreativ matematikutvecklare.

Mattekojan 2A, elevbok:
-    positionssystemet 0-100
-    addera och subtrahera ental, resp. tiotal 0-100
-    längdenheter
-    klockan: 5, 10, 15, 20 över och i
-    addition och subtraktion med tiotalsövergång 0-20
-    subtraktion som skillnad
-    tabeller, stapeldiagram, cirkeldiagram
-    dubbelt, hälften 0-100
-    programmering
-    huvudräkning och uppställning 0-100
-    mönster, talföljder
-    öppna utsagor, ekvationer

Mattekojan i korthet:
-    fokus på taluppfattning
-    utformat efter Skolverkets bedömningsstöd
-    tid att arbeta praktiskt
-    sagotema ger lust och nyfikenhet
-    enkel att anpassa till alla elever