Bläddra

Mattekojan 2B, Elevbok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen

Mattekojan 2B, Elevbok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Köp här

Mattekojan är ett basläromedel i matematik enligt lgr22, som sätter förståelse för matematikens samband, logik och begrepp i centrum. Vartannat kapitel behandlar Taluppfattning, vars innehåll är utformat efter Skolverkets bedömningsstöd. Mellankapitlen bearbetar övriga områden. Att undervisa i ett område i taget inger lugn. Det underlättar din översikt på klassens kunskaper och eleverna kan fokusera och få hållbar matematisk grund och självkänsla.

Alla kapitel behandlar tre mål och ett antal begrepp. Diagnosen sammanfattar målens innehåll. Tillsammans- och Spelsidor befäster kunskaper. Sist i varje kapitel finns Träna med Gugge och Utmana Sum-Sum.

Inspirera med Gugge, Sum-Sum och deras vänner på äventyr. I år 2 flyttar de ner till vattnet (på ängen år 1, i skogen år 3). Det är lätt att älska Mattekojan-världen! Och karaktärerna och omvärlden ger klassen samma miljökontext. 

Med Mattekojan finns tid att arbeta praktiskt! Du kan ge eleverna den konkreta förståelsen med lättanvända aktiviteter till varje uppslag. Eleverna skapar inre bilder av tallinjer, talfamiljer, positionssystem m.m. Uppgifter på hög nivå och Häften med arbetsblad finns att skriva ut. Eleverna kan träna vidare med digitala uppgifter och spel.

Mattekojan har utvecklats tillsammans med 40 lärare och 700 elever.

Författare är Sofie Olsson, skapare till bloggen Mattefixaren, och Jacob Sjöström, kreativ matematikutvecklare.

Mattekojan 2B, elevbok:
-    positionssystemet 0-1000
-    uppställning med växling 0-100
-    geometriska former: 2D, 3D
-    vikt
-    klockan: fem i halv och fem över halv
-    samband: addition och multiplikation
-    multiplikation: tabell 2, 10, 5 och 3 samt öppna utsagor
-    matematiska likheter
-    miniräknare
-    bråk: del av helhet, del av antal
-    division
-    problemlösning: blockmodellen
-    repetition: taluppfattning, aritmetik år 2

Mattekojan i korthet:
-    fokus på taluppfattning
-    utformat efter Skolverkets bedömningsstöd
-    tid att arbeta praktiskt
-    sagotema ger lust och nyfikenhet
-    enkel att anpassa till alla elever