Bläddra

Meta Dator- och kommunikationsteknik, faktabok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel

Meta Dator- och kommunikationsteknik, faktabok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Meta Dator- och kommunikationsteknik är ett läromedel som behandlar grunderna i dator- och kommunikationsteknik och är avsett för detta gymnasieämne med ett speciellt fokus på kursen datorteknik 1a. Läromedlet består av faktabok, instuderingsuppgifter, digitalt läromedel och lärarwebb.

Meta Dator- och kommunikationsteknik behandlar förutom persondatorns uppbyggnad och hur datorer kommunicerar med varandra också flera andra teknikområden. Bland annat mobiltelefoni och industriell kommunikationsteknik. Allt är skrivet på ett lättillgängligt sätt och utan några krav på speciella förkunskaper.

Meta Dator- och kommunikationsteknik i korthet:
• består av faktabok, instuderingsuppgifter, digitalt läromedel och lärarwebb
• behandlar grunderna i dator- och kommunikationsteknik
• skrivet på ett lättillgängligt sätt och utan några krav på speciella förkunskaper