Bläddra

Meta Elektromekanik, faktabok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Meta Elektromekanik, faktabok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Meta Elektromekanik är ett läromedel för gymnasieämnet elektroteknik och kursen elektromekanik. Läromedlet består av faktabok, instuderingsuppgifter, digitalt läromedel och lärarwebb.

Meta Elektromekanik behandlar enkla elarbeten och installationsteknik utifrån ett elsäkert arbetssätt. Även mekaniskt arbete, ritningsläsning och sammanfogningsteknik tas upp. Stort fokus läggs på vikten av att arbeta på ett säkert, arbetsmiljömässigt och ergonomiskt sätt. Meta Elektromekanik ger en god introduktion till elektrikeryrket.
 
Meta Elektromekanik i korthet:
• består av faktabok, instuderingsuppgifter, digitalt läromedel och lärarwebb
• betonar vikten av att arbeta på ett säkert, arbetsmiljömässigt och ergonomiskt sätt
• ger en god introduktion till elektrikeryrket