Bläddra

Meta Matematikmanual Elprogr

Köp här

Meta Matematikmanual Elprogr

Köp här
Meta Matematikmanual
Meta Matematikmanual ersätter inte läromedlen i matematik, den är ett komplement för att eleven snabbt ska hitta lösningsmetoder på problem i elläran. Man kan se den som en slags checklista eller instruktion för hur olika typer av problem löses.
Karaktärsämnen som ex. ellära samordnas inte tidsmässigt med matematikundervisningen. Eleverna behöver ofta lösningsinstruktioner för uppgifter i ellära trots att de kanske inte kommit som långt i ämnet matematik.
Det finns dessutom moment i elläran som kräver matematiska kunskaper som inte behandlas i matematikämnet ex. trigonometri, binära talsystem, boolesk algebra mm.