Bläddra

Meta Mekatronik, faktabok, 2:a uppl

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel

Meta Mekatronik, faktabok, 2:a uppl

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Meta Mekatronik är ett läromedel avsett för gymnasiekursen mekatronik 1 och delvis även mekatronik 2. Läromedlet består av faktabok, instuderingsuppgifter, praktiska övningar, digitalt läromedel och lärarwebb.

Meta Mekatronik ger en modern bild av den styr- och digitalteknik som används inom dagens industri. Digitalteknikens industriella tillämpningar är fokuserade kring de logiska funktionerna och anpassningen av olika styrsystem. Materialet ger, förutom den grundläggande elläran, en bred introduktion till hur dagens styr- och digitalteknik samspelar med mekanik.

Meta Mekatronik i korthet:
• består av faktabok, instuderingsuppgifter och digitalt läromedel
• ger en modern bild av den styr- och digitalteknik som används inom dagens industri och hur den samspelar med mekanik