Bläddra

Mitt i språket A, läsebok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel

Mitt i språket A, läsebok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Mitt i språket är ett basläromedel i svenska som andraspråk 1–3. Här betonas gemensamma läsupplevelser, strukturerade samtal, repetitioner över tid och att alla språk är språk för lärande. Elevernas flerspråkighet och erfarenheter lyfts som resurser för att arbeta med språket. Nyskrivna sånger som är kopplade till innehållet, blir ytterligare ett roligt sätt att utveckla språket med hjälp av musikens puls och rytm!

Mitt i språket består av läsebok, arbetsbok och ett lärarpaket som innehåller lärarhandledning, digitalt lärarstöd och digital elevträning som tillsammans ger stöd och inspiration för att arbeta med språkutvecklingen.

Mitt i språket A, läsebok består av nio delar med fem kapitel i varje del. Texterna skildrar fyra barns vardag i en mångfaldig kontext. De olika delarna består av elevnära, konkreta och ibland abstrakta ämnesområden som familj, vänner, skolan, staden, djur, känslor, äventyr, miljö och fest. Varje del innehåller också en sångtext. Texterna stöttas av varma och detaljrika bilder som stödjer förförståelse och ordförråd.

Alla texter, bilder och sånger i läseboken är framtagna för att eleverna ska kunna känna igen sig, känna trygghet till den egna språkförmågan och på olika sätt arbeta med språket i tal och skrift. De ger uppslag för samtal med utgångspunkt i elevernas erfarenheter och stöttar dem att kommunicera, utveckla sin läsförmåga, sitt ordförråd och språkliga strukturer. Innehållet i varje del ger också dig som lärare möjlighet att arbeta ämnesövergripande då varje del går att koppla till centralt innehåll i andra ämnen i läroplanen.

Mitt i språket:
• har ett innehåll som eleverna känner igen sig i
• bygger på gemensamma läsupplevelser och strukturerade samtal
• uppmuntrar eleverna att använda alla sina språkliga resurser
• lyfter sång och musik som viktiga delar i barns språkutveckling
• öppnar upp för att arbeta ämnesövergripande

Bim Wikström är författare till Mitt i språket A, läsebok. Bim kombinerar sin undervisning som speciallärare på Lärvux i Lund med arbetet som författare, dramatiker och korsordskonstruktör. Bim har skrivit tidigare flera läromedel och är bland annat författare till Briljant svenska.