Bläddra

Mondo Matematik 4B Elevbok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen

Mondo Matematik 4B Elevbok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Köp här

Mondo matematik är ett basläromedel i matematik för grundskolan, målinriktat med tydlig förankring i Lgr 11. Programmering ingår som en del av grundkursen.

Mondo matematik 4B genomsyras av fem bärande tankar: kommunikation och samarbete, utvecklandet av begrepp, praktiska undersökningar och aktiviteter, utvecklandet av matematiska begrepp och matematiska modeller samt forskning och beprövad erfarenhet.

Elevboken är uppdelad i tre kapitel. Kapitlet inleds med ett startuppslag där det finns en samtalsbild, en sammanfattning av kapitlets mål och förmågor, aktuella begrepp och en diskussionsfråga.

I Mondo matematik kopplas matematikens olika delar till varandra för att skapa ett sammanhang. Första målet i varje kapitel handlar om taluppfattning och tals användning. Här arbetar eleverna med det aritmetiska innehåll som passar ihop med kapitlets övriga mål. Därefter följer mål med innehåll från en av följande rubriker: algebra, geometri, sannolikhet och statistik eller samband och förändring. Problemlösning finns med i samtliga kapitel direkt kopplad till det aktuella innehållet. Programmering finns integrerat i ett kapitel som ett eget mål, Programmering, mönster och instruktioner.

Till varje mål finns praktiska aktiviteter som lyfter och förstärker det matematiska innehållet och låter eleverna undersöka och upptäcka matematiska samband.

På grundsidorna blandas färdighetsträning, text- och problemlösningsuppgifter med diskussionsuppgifter.

Varje mål avslutas med Minikollen som är en uppföljning av målet kombinerat med en självbedömning, följt av nivåer inom samma mål. I varje kapitel finns uppslag med repetition, nedslag i matematikens historia och begrepp. Varje kapitel avslutas med en diagnos med alla kapitlets mål som sedan följs upp på flera nivåer.

Mondo matematik i korthet:
• möter varje elev på rätt nivå med varierad träning och repetition
• varierad undervisning genom aktiviteter, minilektioner, filmer och genomgångar
• programmering ingår som en del av grundkursen