Bläddra

När italienarna lovades… Guld och gröna skogar

Köp här

När italienarna lovades… Guld och gröna skogar

Köp här
Men för 60 års sedan, 1947, kom de första specialarbetare till Sverige, utlånade av Italien och värvade av den svenska industrin. Vilka var dessa unga män och hur hade de tillbringat krigsåren? Hur mottogs de när de satt sin fot på svensk jord? Landet högst uppe i Europa beskrevs av den italienska pressen som ett paradis på jorden. Och hur klarade de sig? Författaren har intervjuat några av dem som fortfarande lever och bor i Sverige. Vid sina besök på de italienska klubbarna i Västerås, Nacka, Göteborg och Malmö har han hört dem berätta fritt ur hjärtat om sina intryck, upplevelser och besvikelser. I boken berättas också om några händelser som inträffade i Sverige i början av seklet och vilkas huvudpersoner var italienska medborgare. Slutligen presenteras några personer som nått framgångar i Sverige. Av denna bok finns även en italiensk upplaga: "IL MIRAGGIO SVEDESE"