Bläddra

Nexus fysik B 2:a uppl

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Nexus fysik B 2:a uppl

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Fysik är ett ämne som många elever tycker är svårt. Därför har vi på Gleerups tagit fram Nexus, som är ett helt nytt läromedel i fysik för gymnasieskolan. Eleverna möter fysiken i en nära koppling mellan teori och experiment.

Teori, exempel och uppgifter bildar ett antal lagom långa arbetspass inom varje kapitel, och i slutet följer ytterligare uppgifter i två svårighetsgrader.

Instuderingsuppgifter och en tydlig sammanfattning underlättar elevernas inlärning och förståelse för det väsentliga. I avsnitten Fundera och diskutera samt Prova själv finns öppnare uppgifter som stärker begreppsbildningen och ökar elevernas nyfikenhet.

Fysikhistoria vävs in på ett naturligt sätt i texten, och kapitlen avslutas med praktiska tillämpningar som inbjuder läsaren att fundera över fysiken i vardagen.