Bläddra

NO-tips och idéer i förskola o förskoleklass : Ett utforskande arbetssätt med meningsfulla, roliga och spännande experiment

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel

NO-tips och idéer i förskola o förskoleklass : Ett utforskande arbetssätt med meningsfulla, roliga och spännande experiment

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Naturvetenskap i förskola och förskoleklass

Att arbeta med naturvetenskap och teknik ingår i förskolans uppdrag och är ett av målen i den reviderade läroplanen. Små barn är fulla av förundran inför de upptäckter som de gör när de undersöker naturvetenskapliga fenomen och tekniska företeelser. Boken introducerar på ett enkelt och lekfullt sätt hur barn, tillsammans med vuxna och andra barn, får lära sig att experimentera, laborera och bearbeta sin förståelse inför naturvetenskapliga händelser och teknik i vardagen.