Bläddra

Offentlighet och tystnadsplikt i Svenska kyrkan

Köp här

Offentlighet och tystnadsplikt i Svenska kyrkan

Köp här

I Offentlighet och tystandsplikt i Svenska kyrkan ges en utförlig beskrivning av Svenska kyrkans offentlighetsprincip och dess undantag. Författaren går igenom bestämmelserna som finns i lag, kyrkoordning och kollektivavtal och redogör för vad som gäller, verksamhet för verksamhet. Aktuella frågor om tystnadsplikt och anmälningsskyldighet reds också ut.

Det är en ovärderlig bok för medarbetare i Svenska kyrkan. Offentlighet & tystnadsplikt ger en heltäckande bild av vad som gäller i Svenska kyrkan idag. Den kan användas som en uppslagsbok när man ställs inför en fråga som rör offentlighetsprincipen och tystnadsplikten och är till nytta för såväl nya som gamla medarbetare.

Boken riktar sig till präster, diakoner, kamrerer och andra som hanterar frågor om offentlighet och sekretess i kyrkan.