Bläddra

Om Galina Zybina och annat

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Köp här

Om Galina Zybina och annat

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Köp här
Decennierna närmast efter det andra världskriget kom att präglas av det kalla kriget. USA mot Sovjetunionen. Claes Egnell tar avstamp i stora händelser eller i andra människor och berättar om sig och sina minnen från senare halvan av 1900-talet. Han avslöjar och upprörs. Han provocerar och tycker till. Resultatet har blivit ett samtalslexikon, som spänner över en mängd personer, skeenden och företeelser, ofta med koppling till honom själv. Alla kapitel kan läsas fristående från varandra. Många kapitel passar avsiktligt in under rubriken värdelöst vetande, men en del har en allvarligare underton. Boken passar bra för de ”som inte bara ser framåt, utan också gärna tittar bakåt.” Det är författarens övertygelse att man till och med kan lära sig något av det.