Bläddra

Ord & Äventyr 2, Arbetsbok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk

Ord & Äventyr 2, Arbetsbok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här

Dags för ett nytt äventyr!

Ord & Äventyr är ett basläromedel i svenska för årskurs 1–3. Spännande äventyr med stor värme och humor väcker lusten för läsning och samtal. Utifrån berättelsen och språk-, läs-, och skrivinlärningen arbetar eleverna med uppgifter på olika nivåer.

I Ord & Äventyr för årskurs 2 ingår:
• Läsebok i två nivåer
• Arbetsbok med språklära och varierade läs- och skrivuppgifter på olika nivåer.
• Lärarpaket med lärarhandledning, digitalt lärarstöd och digital träning för eleverna.

I Ord & Äventyr 2, Arbetsbok finns lättarbetade övningar i språklära, stavning och ordförståelse, läs- och skrivuppgifter med ord, meningar och frågor samt läsförståelse- och skrivuppgifter kopplade till läsebokens texter. Arbetsboken består av 26 kapitel.

Arbetsboken innehåller övningar med fokus på läsförståelse kopplat till läsebokens texter, att skriva olika texttyper; berättande, instruerande och beskrivande, språklära, stavning och ordförråd samt mängdträning och repetition anpassade efter elevers olika behov. Varje kapitel har ”Träna mer” -uppgifter som är extrauppgifter på olika nivåer kopplade till det aktuella innehållet eller läsebokstexten. ”Jag kan!” -sidan återkommer efter vart tredje kapitel och där får eleven visa och uppskatta vad den har lärt sig likaså återkommer övningar kring att utveckla ordförståelsen. Eleverna arbetar sedan med ”Äppeluppgifter” på två olika nivåer kopplade till kapitlens innehåll.

Ord & Äventyr i korthet:
• En gemensam äventyrlig varm berättelse i två nivåer som väcker lust till läsning
• Uppgifter på flera nivåer utifrån språk-, läs- och skrivinlärningen och berättelsen
• Lärarstöd med planeringar, digitala genomgångar och det du behöver för gemensamt och enskilt läsande och skrivande samt strukturerade samtal
• Stöd och inspiration kring hur du kan individanpassa och arbeta med kooperativt lärande
• Lättanvänd digital färdighetsträning för eleverna

Eva Malm är författare till Ord & Äventyr Arbetsbok och Lärarhandledning.
Eva har lång yrkeserfarenhet som lärare i årskurs F-3. Hon är utbildad och idag verksam som speciallärare med inriktning på språk-, läs- och skrivutveckling.