Bläddra

Ord för vandrare : Pilgrimsmeditationer

Utgått

Ord för vandrare : Pilgrimsmeditationer

Utgått

Ord för vandrare bjuder på ett antal meditationer som vuxit fram under författarnas egna pilgrimsvandringar. Meditationer är en hjälp för att sammansmälta den yttre vandringen med den inre. Använd dem i grupp vid en rast eller ett besök i en kyrka, eller för individuell reflektion. Samtliga meditationer innehåller en bild, en kort inledning, meditationen, en bön och/eller förslag till en psalm.

Boken innehåller De fyra elementen, De fem sinnena, Trädet, De sju nyckelorden, Frälsarkransen, Det kristna livet, Mässan, I den heliga Birgittas spår, Bygg upp min kyrka och Korsvägen.

Nytt i denna utgåva är större format och därmed ökad läsbarhet samt justerat förord och uppdaterat innehåll men boken får ändå lätt plats i fickan.