Bläddra

Output 7 Textbook

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel

Output 7 Textbook

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Output är en serie basläromedel för årskurs 7-9. Output ger eleverna utökad möjlighet att utveckla den egna uttrycksförmågan. I Output används termerna input och output. Input är när eleverna  läser de olika typer av texter och lyssnar till engelska. Output är elevernas egen produktion, skriftlig och muntlig i olika former. I serien Output rankas elevernas output högt. Vi vill betona hur viktigt elevernas egen produktion är för inlärningen genom ett stort antal produktiva övningar och med en fast struktur på det muntliga och skriftliga arbetet. Genom att betona produktion och förklara sambandet input-output för eleverrna, ökar motivationen att läsa, lyssna, lära ord och fraser och träna grammatik.

Output ger dig som lärare allt upptänkligt stöd, från planering och genomförande till betygssättning. I Output hittar du färdiga prov, feedback-underlag och matriser och du får hjälp med både den formativa och den summativa bedömningen. Med Output ges elever på alla nivåer chans att arbeta på en passande svårighetsnivå och därmed nå bättre resultat och betyg.

Output Year 7 Textbook består av 5 kapitel med texter i olika genrer. Texterna finns i olika svårighetsgrader.

 Output passar dig som:

  • vill arbeta efter mål- och bedömningsmatriser
  • vill arbeta med både tryckta böcker och digitala läromedel
  • vill arbeta med integrering av engelskämnet med andra ämnen
  • vill arbeta med interkulturell förståelse och kommunikation (globalisering)
  • vill arbeta med engelskan som internationellt kommunikationsspråk
  • vill arbeta med utvecklingen av den skriftliga förmågan

Författare till Output är Kjell Johansson, Åsa Ornblad och Bryan Stephens

Output kommer att finnas som interaktiv bok.

Kontakt: Mercedes Mather, 040-209838.