Bläddra

PM – handbok i samh lära

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

PM – handbok i samh lära

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här
PM - handbok i samhällslära omfattar ämnena historia, religionskunskap, samhällskunskap och geografi . Bokens texter kan användas som introduktion, sammanfattning eller som referenstexter till de olika ämnena. Varje ämne omfattar mellan 50 till 75 sidor i boken. Varje ämnesområde utgörs av en sammanfattande illustrerad text som ger det övergripande perspektivet och avslutas med en sammanställning av viktiga ord och årtal. Boken innehåller också ett utförligt namn- och sakregister. PM Plus Arbetsboken innehåller instuderingsfrågor, fördjupningsuppgifter och boktips för varje enskilt kapitel i PM-Handboken. Instuderingsfrågorna är ett av många sätt för läraren att hjälpa eleverna att strukturera stoffet för att få överblick.