Bläddra

Portal Språket – Fördjupningsbok 2

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel

Portal Språket – Fördjupningsbok 2

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Portal är ett komplett basläromedel i svenska för årskurs 7–9 utformat efter Lgr 11. Portal ger stor valfrihet. Förutom Portal Grundbok finns Portal Elevwebb där eleverna kan träna vidare på egen hand och repetera. Genom elevwebbens material och Portal Fördjupingsbok 1 och 2 finns stora möjligheter till individualisering. Till paketet hör Portal Lärarwebb, en digital lärarhandledning med bland annat planeringsförslag och lektionstips. Portal finns också som interaktiv elev- och lärarbok.

Portal Fördjupningsbok 2 innehåller kompletterande och fördjupande material till kapitlen Läsa, Skriva, Tala, lyssna och samtala samt Informationssökning och källkritik i Portal Grundbok. Här finns bland annat:

• utförligare genomgång av grammatiska begrepp
• underlag för muntliga presentationer
• textexempel från språkhistorien epoker
• textexempel från grannspråken

Författare till Portal är Senait Bohlin, Gunnesboskolan i Lund, Cecilia Brunosson, Södra skolan i Katrineholm, Liza Greczanik, Gunnesboskolan i Lund samt Magnus Johansson, DeGeergymnasiet i Norrköping